Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu. Nowe regulacje.

          Dążenie do poprawy efektywności energetycznej to jeden z podstawowych trendów współczesnego budownictwa. Nowoczesne materiały i metody projektowania sprawiają, że zużycie energii w nowych obiektach jest obecnie kilka razy mniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Potwierdzeniem poziomu ich energochłonności jest  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo  pojawiło się w naszym porządku prawnym 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem była poprawa sprawności energetycznej budynków. Dotychczas obowiązek ich sporządzania obejmował przede wszystkim  nieruchomości zbywane na  rynku pierwotnym.

 

          Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązkowym dokumentem przy zawieraniu Umowy sprzedaży nieruchomości lub Umowy najmu nieruchomości będzie właśnie  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Ten dokument o dość kolorowej i nie do końca zrozumiałej konstrukcji opisuje zapotrzebowanie energetyczne budynku na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia (o ile jest ono stosowane), a także energii wykorzystywanej przez wbudowane oświetlenie (dotyczy to jednak budynków innych niż mieszkalne).

W praktyce znajdziemy tam dane na temat kilku kategorii energii:

  • użytkowej (Eu) – czyli energii bezpośrednio zużywanej do eksploatacji budynku,
  • końcowej (Ek), która uwzględnia całą energię dostarczoną do budynku – z uwzględnieniem strat w instalacjach domowych. Jest to też ilość energii, którą trzeba dostarczyć do budynku, by można było z niego normalnie korzystać. Wskaźnik Ek decyduje o klasie energetycznej budynku,
  • pierwotnej (Ep) – czyli całą energię dla budynku, z uwzględnieniem strat nie tylko instalacji, ale również na etapie wytworzenia i przesyłu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku,

2) charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,

3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu.

 

          Sporządzenie Świadectwa wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, a także i wpisania do Centralnego Rejestru. Sam dokument będzie również wpisany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr, który obejmuje wykazy:

1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,

2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

3) świadectw charakterystyki energetycznej,

 4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

 

          Właściciel nieruchomości zgodnie z nowymi przepisami zobowiązany będzie do przekazania oryginału Świadectwa podczas aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości,  natomiast najemca otrzyma jego kopię.  Nabywca nieruchomości zarówno kupujący jak i najemca, nie mają prawa do zrzeczenia się żądania sporządzenia  takiego dokumentu. Jeśli go nie otrzymają muszą stosowne żądanie złożyć w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy najmu lub Umowy sprzedaży. Jeśli zbywający nieruchomość tego obowiązku  nie dopełni  w  określonym czasie, nowy użytkownik może wykonać Świadectwo  na własną rękę. Ma na to 6 miesięcy (przy najmie) lub 12 miesięcy (przy zakupie) od daty zawarcia Umowy. W takim przypadku koszt sporządzenia dokumentu poniesie zbywający.

 

          Wymogowi posiadania Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie podlegają jednak wszystkie budynki. Wyłączenia dotyczą obiektów:

  • zabytkowych,
  • przeznaczonych do kultu lub działalności religijnej,
  • mieszkalnych, wykorzystywanych sezonowo (krócej niż 4 miesiące w roku),
  • wolnostojących o powierzchni do 50 m2,
  • gospodarczych lub przemysłowych, które nie zużywają energię inaczej niż tylko na oświetlenie.

 

          Świadectwo ważne jest 10 lat pod warunkiem, że w budynku bądź lokalu nie były przeprowadzane żadne prace termomodernizacyjne lub instalacyjno – budowlane. - obejmujące ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej, zmianę instalacji grzewczej czy zmiany powierzchni czy konstrukcji budynku. Świadectwa sporządzone i wydane  przed dniem wejścia w życie Ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

 

Pełen tekst Ustawy dostępny jest tu Akt prawny (sejm.gov.pl)

W razie pytań lub konieczności sporządzenia Świadectwa  - zapraszamy do nas. Od wielu  lat współpracujemy z uprawnioną do ich sporządzania firmą. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem